Madstun Web Prosjekt er et prosjektrom for inviterte gjester.
Stedet vil fungere som et galleri, lydrom, web-dagbok, alt ettersom hvilke aktører som fyller prosjektrommet i den utvalgte perioden


KAJA LEIJON - SCREENING

Screening ble vist for første gang i 2011 på Kaja Leijons soloutstilling ved Trøndelag Senter for Samtidskunst. Arbeidet ble der vist som 1-screens videoinstallasjon men er klippet om til 2-screen for Madstun prosjektrom. Screening spiller på assossiasjoner rundt test-filming og auditions, og undersøker overgangen mellom spill og ikke-spill og karakterer som inntar ulike roller. Leijon har i flere av sine tidligere filmer og prosjekter undersøkt hvordan film mediet er med på å påvirke våre holdninger og vår forestillingsevne.

For mer info: http://www.kajaleijon.com