MADSTUN skal være et møtested for tverrkunstneriske prosjekter, som inkluderer skulptur, video, tekst, dans, lydkunst og performance,
både som interne aterlier/studioarbeider og som publikumsrettede
prosjekter i landskapet og nærmiljøet.


mattisogjonas